De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) is vanaf 28 juni weer opengesteld. Het budget voor dit jaar bedraagt 13 miljard euro. De SDE++ stimuleert naast duurzame energie ook CO2-reductie met als doel een haalbare en betaalbare energietransitie.

De SDE++ gaat in 2022 in vijf fases tussen 28 juni tot en met 6 oktober open voor het indienen van aanvragen. De maximale subsidiebehoefte neemt per fase toe. Later indienen levert dus meer subsidie op, maar heeft als risico dat het subsidiebudget ontoereikend is. Aanvragen worden namelijk op volgorde van binnenkomst behandeld.

Subsidie is beschikbaar voor het opwekken van hernieuwbare energie en het inzetten van CO2-reducerende technieken:

In 2021 stonden volgende categorieën open:

  • Hernieuwbare elektriciteit: osmose, waterkracht, wind en zon.
  • Hernieuwbare warmte (WKK): biomassa (vergisting en verbranding), compostering champost, geothermie (ultra)diep en zonthermie.
  • Hernieuwbaar gas: biomassa (vergisting en verbranding).
  • CO2-reducerende warmte: aquathermie (thermische energie uit oppervlaktewater of afvalwater), daglichtkas, e-boiler, geothermie (ondiep), restwarmte en warmtepomp.
  • CO2-reducerende productie: CO2-afvang en –opslag en waterstof door elektrolyse.

In 2022 komen er de volgende categorieën bij:

  • Waterstofproductie-installaties die direct aan een wind- of zonnepark gekoppeld zijn
  • Hybride glasovens voor de industrie

De voorwaarden en het meest gunstige indieningsmoment kan per project verschillen. Neem contact met ons op voor advies over het beste indieningsmoment en opstellen van de aanvraag.