De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 is gewijzigd in verband met REACT-EU.

In het kader van REACT-EU heeft de Europese Commissie ook aan Zuid-Nederland extra financiële middelen toegekend ter bevordering van het crisisherstel in de context van de Covid-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Deze extra middelen ter waarde van € 50 miljoen worden ingezet via twee nieuwe aan de OPZUID-regeling toegevoegde paragrafen:

Paragraaf 6: Groen, digitaal, veerkrachtig herstel Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op een groen, digitaal of veerkrachtig herstel van de economie in de provincie Zeeland, Noord-Brabant dan wel Limburg.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 29 maart 2021 tot en met 16 april 2021. Alle drie de provincies hebben een eigen subsidieplafond:

  • Voor Zeeland bedraagt het totale plafond van € 6.750.000.
  • Voor Noord-Brabant bedraagt het totale plafond van € 20.000.000.
  • Voor Limburg bedraagt het totale plafond van € 13.500.000.

Paragraaf 7: Groen, digitaal, veerkrachtig herstel Zuid-Nederland

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse economisch systeem in de provincie Zeeland, Noord-Brabant dan wel Limburg. Aanvragen kunnen worden ingediend van 26 april 2021 tot en met 28 mei 2021.

Binnen de landsdelige openstelling zijn drie deelplafonds opgenomen:

  • Voor de provincie Zeeland is een plafond van € 1.191.341 vastgesteld.
  • Voor Noord-Brabant is een plafond van € 3.574.022 vastgesteld.
  • Voor Limburg is een plafond van € 2.382.681 vastgesteld.