Het OPZuid-subsidieprogramma voor 2021-2027 gaat in september van start. Deze openstelling staat open van 12 september tot en met 4 november 2022. De provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland willen met dit subsidieprogramma de concurrentie- en exportpositie van de regio versterken.

De Europese Commissie en het Rijk stellen samen € 124 miljoen beschikbaar voor dit programma voor 2021-2027. Ook de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland stellen geld beschikbaar. Er is een totaalbedrag van € 30 miljoen voor 2022. De hoogte van de subsidie is maximum van 1 miljoen euro.

Het doel van het programma is om Zuid-Nederlandse innovatieprojecten te stimuleren die bijdragen bij de noodzakelijke versnelling van maatschappelijke transities op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid.

De subsidie is beschikbaar voor innovatieprojecten die helpen bij het leveren van de eerder genoemde maatschappelijke transities. Specifiek gaat het om projecten die gericht zijn op:

 • Energie:
  • Een duurzaam en regionaal energiesysteem.
  • Duurzame energieopwekking met opslag, conversie en slimme uitwisseling met het net.
 • Klimaat:
  • Waterveiligheid en -overlast stedelijk gebied.
  • Watertekort en -droogte landelijk gebied.
 • Grondstoffen:
  • Circulaire maakindustrie en gebruikscyclus gericht op materialen/grondstoffen en bouwmethoden.
  • Circulaire bouwsector gericht op materialen/grondstoffen en bouwmethoden.
 • Landbouw & voeding:
  • Duurzame verkrijging van reststromen.
  • Technologieontwikkeling van voedselverwerkingsindustrie.
 • Gezondheid:
  • Voorzorgsmaatregelen.
  • Behandelwijzen en technieken voor specifieke zorg.