Om het tempo in de voorfase van een woningbouwproject te stimuleren is de regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche door de overheid bekend gemaakt. De overheid wil hiermee bijdragen dat er sneller woningen worden bijgevoegd aan het woningaanbod in alle provincies.

Voor deze specifieke uitkering is in totaal € 40 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen van 1 augustus 2022 tot en met 1 december 2022 worden ingediend.

Specifieke uitkeringen kunnen worden aangevraagd door provincies, voor de financiering van capaciteitsondersteuning in de gemeentelijke of provinciale organisatie of bij een waterschap, ter bevordering van de snelheid van:

  • Voorbereidingen van een woningbouwproject of herstructureringsproject.
  • De sluitingen van voorafgaande overeenkomsten met partijen.
  • Het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de procedure.
  • De verleningen van vergunningen voor woningbouwprojecten.
  • De realisering van lokale of regionale integrale woonzorgvisies en het verwezenlijken van betaalbare woningen met zorg en ondersteuning voor aandachtsgroepen.