De provincie Overijssel heeft meer budget beschikbaar gemaakt voor de Subsidieregeling ketensamenwerking circulaire kunststoffen en de Subsidieregeling lokale energie-initiatieven 3.0.

Subsidieregeling ketensamenwerking circulaire kunststoffen

De provincie Overijssel wil met de Subsidieregeling ketensamenwerking circulaire kunststoffen partijen in de kunststofketen helpen bij het doorvoeren van technische, sociale, economische en organisatorische innovaties voor het verwezenlijken van een circulaire kunststofketen.

Het subsidieplafond 2021 voor de regeling is verhoogd naar € 242.476

Subsidieregeling lokale energie-initiatieven 3.0

Het doel van de Subsidieregeling lokale energie-initiatieven 3.0 is het ondersteunen van lokale energie-initiatieven in de provincie Overijssel.

Het subsidieplafond 2021 voor de regeling is verhoogd naar € 233.534.