De provincie Overijssel heeft een aantal bestaande subsidieregelingen samengevoegd in één regeling: de MKB-voucher.

De MKB-voucher richt zich op ondernemers die zich voorbereiden op de toekomst door innovatie, digitalisering en scholing. Een ondernemer kan hiervoor een bijdrage krijgen van maximaal € 27.500. De nieuwe regeling is bedoeld voor alle ondernemers in het mkb: van bouwbedrijf tot winkel, van campinghouder tot maakbedrijf en van agrariër tot evenementenorganisator. Ook zzp’ers, (erfgoed)stichtingen en verenigingen kunnen de regeling aanvragen.

De MKB-voucher stimuleert via de nieuwe regeling doelen op gebied van retail, cultuur en human capital.

Met de MKB-voucher worden in totaal drie verschillende activiteiten ondersteund:

  • De aanschaf van producten of diensten ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen op gebied van verduurzaming en/of digitale dienstverlening of verkoop (bijv. webshop) (max. € 2500).
  • Onderzoek naar de ontwikkeling of verbetering van producten, diensten of processen door toepassing van innovatie (max. € 10.000).
  • Scholing met betrekking tot vaardigheden of nieuwe verdienmodellen en technologieën (max. € 15.000).

Er is in 2021 in totaal € 2,7 miljoen beschikbaar.