De provincie Overijssel heeft een wijziging van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 bekendgemaakt.

De drie nieuwe subsidieregelingen betreffen de Subsidieregeling experimenten powered by cultuur, de Subsidieregeling gebiedsgerichte aanpak stikstof en de Subsidieregeling ondersteuning Startershubs.

Subsidieregeling experimenten powered by cultuur

Met deze regeling wil de provincie Overijssel bijdragen aan een toekomstbestendige culturele sector die veerkrachtig, innovatief en ondernemend is.

Aanvragen kunnen van 1 september tot en met 30 september 2021 worden ingediend. Het subsidieplafond is € 700.000.

Subsidieregeling gebiedsgerichte aanpak stikstof

Het doel van de regeling is het stimuleren van het samenwerkingsproces voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. De GGA is een samenwerkingsproces waarbij overheden, maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven samen op zoek gaan naar oplossingen voor de stikstofproblematiek die passen bij de kenmerken van de gebieden.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Het subsidieplafond is € 715.000.

Subsidieregeling ondersteuning Startershubs

Het doel van de regeling is de bestaande Startershubs in Overijssel ondersteunen om zich verdere te professionaliseren en hun activiteiten te intensiveren.

Aanvragen kunnen tot en met 1 december 2021 worden ingediend. Het subsidieplafond is € 80.000.