De provincie Overijssel heeft in het actiepakket energieweerbaarheid diverse wijzigingen aangebracht in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017.

Met het actiepakket (ter waarde van € 1,75 miljoen) wil de provincie Overijssel haar bewoners, bedrijven en instellingen helpen tegen de sterk oplopende energieprijzen.

Energiezuinige terrasverwarming via kussens

De belangrijkste is de herinvoering van de Subsidieregeling energiezuinige terrasverwarming via kussens. Het doel van deze regeling is om Overijsselse horecaondernemers te verleiden om in plaats van gasbranders of elektrische heaters, de energetisch zuinige warmtekussens aan te schaffen.

Subsidie kan worden aangevraagd door horecaondernemingen met een vestiging in Overijssel, die aangemerkt zijn als micro- of kleine onderneming.

De subsidie bedraagt maximaal € 3000 per aanvrager. Aanvragen kunnen van 4 november 2021 tot en met 1 december 2022 worden ingediend. Voor deze periode is een bedrag van € 100.000 beschikbaar.

Overige wijzigingen hebben betrekking op de volgende regelingen:

  • Subsidieregeling energiebesparende maatregelen: nieuw subsidieplafond van € 630.000 voor de looptijd van de regeling tot 1 december 2022.
  • Subsidieregeling inkoopacties energiemaatregelen Overijssel: looptijd regeling is verlengd tot en met 1 december 2022 én het nieuwe subsidieplafond is € 500.000.
  • Subsidieregeling stimuleren energie innovatie: looptijd regeling is verlengd tot en met 1 december 2022 én het nieuwe subsidieplafond is € 135.000.