Er zijn door de provincie Overijssel diverse nieuwe regelingen gepubliceerd en bestaande gewijzigd.

Subsidieregeling haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans

Deze regeling is bedoeld om ondernemingen en mkb’ers te stimuleren tot investeringen in energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie dit door middel van een haalbaarheidsonderzoek. Het totale subsidieplafond bedraagt € 150.000. De subsidie is maximaal € 24.999 per aanvraag.

Subsidieregeling MKB-Voucher digitalisering

De provincie Overijssel wil ondersteuning geven aan een sterk mkb door mkb-ondernemingen, culturele instellingen en organisaties van cultuur- en sportevenementen te groeien betreffende digitalisering en digitale veiligheid. Het totale subsidieplafond bedraagt € 1.010.000.

De totale subsidie voor het opstellen van het digitaliseringsplan en de uitvoering van digitaliseringsactiviteiten is maximaal € 10.000. Aanvragen kunnen van 9 mei 2022 tot en met 13 mei 2022 worden ingediend.

Subsidieregeling advies en ondersteuning Agro&Food

De provincie wil helpen bij vernieuwing en verduurzaming in de Agro&Food sector. Vandaar de publicatie van de Subsidieregeling advies en ondersteuning Agro&Food in Overijssel. De Overijsselse agri- en foodsector omvat een groot aantal bedrijven, klein en groot. Deze vormen samen een keten waarin primaire agrarische productie en industriële verwerking plaatsvindt. Het totale subsidieplafond is € 600.000.

De subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

  • Advies en hulp bij het beantwoorden van vragen met betrekking tot innovatie.
  • Haalbaarheidsonderzoek naar innovatie.
  • Het opzetten van een bedrijfsplan voor kringlooplandbouw.

Subsidieregeling startversneller ondernemers in de culturele sector

De provincie wil helpen de vaardigheden van de startende ondernemer in de culture sector te vergroten door middel van de Subsidieregeling startversneller ondernemers in de culturele sector en daarmee de toekomst van de ondernemer te verbeteren en te vergroten. Het totale subsidieplafond is € 20.000. Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend.

MKB Innovatiestimulering Topsectoren, afgekort MIT

Er zijn twee verschillende regelingen gepubliceerd:

  • Subsidieregeling MIT-Haalbaarheidsprojecten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 12 april 2022 tot en met 13 september 2022. Het totale subsidieplafond bedraagt € 1.344.000.
  • Subsidieregeling MIT-R&D-samenwerkingsprojecten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni 2022 tot en met 13 september 2022. Het totale subsidieplafond bedraagt € 3.136.000.

Subsidieregeling experimenten powered by cultuur

Voor deze regeling kunnen aanvragen worden ingediend van 8 maart 2022 tot en met 4 april 2022.