Er kunnen vanaf 1 mei 2020 aanvragen worden ingediend voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen.

Het doel van de regeling is het stimuleren van het aardgasvrij maken van huurwoningen, en ook van huur- en koopwoningen die onderdeel uitmaken van een gebouw of gebouwen waarvoor een vereniging van eigenaars is opgericht waarvan een of meer leden verhuurder zijn van een woning in dat gebouw of die gebouwen.

RVO schrijft dat er tot en met 31 augustus 2021 in totaal 133 aanvragen voor de regeling zijn ingediend, waarvan er 128 zijn verstrekt en 3 definitief zijn vastgesteld.

Budget: Verleend: In behandeling Beschikbaar:
€ 195.300.000 € 67.246.213 € 10.983.777 € 116.070.010