De Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 is gewijzigd. De regeling wordt nu voor het vierde kwartaal van 2021 opengesteld.

Het doel van de regeling is om middel of grote land- en tuinbouwbedrijven die te maken hebben met een forse omzetval te helpen met een tegemoetkoming in hun vaste lasten.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een onderneming minimaal 30% omzetverlies hebben. De subsidie bedraagt maximaal € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Een aanvraag voor kan worden ingediend in de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 maart 2022.