De volgende topsectoren Agri & Food, Water & Maritiem en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben de PPS-oproep 2022 KIA LWV bekendgemaakt. Partijen uit de publieke en private sector werken samen aan één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel.

Vanuit het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid zijn er ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s. Voor de KIA Landbouw, Water en Voedsel zijn dat dit de volgende thema’s:

  • Kringlooplandbouw;
  • klimaatneutrale landbouw en voedselproductie;
  • klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied;
  • gewaardeerd, gezond en veilig voedsel;
  • duurzame en veilige Noordzee en andere wateren;
  • Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld.

Deze topsectoren beogen samenwerkingen in cross-over programma’s. In de oproep voor de KIA Landbouw, Water, Voedsel zetten ze in op collectieve projecten met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie van Life Sciences & Health en Logistiek. Een PPS-project beantwoordt één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de KIA. Het betreft vooral industrieel onderzoek mogelijk aangevuld met waardevolle activiteiten als het testen en valideren en demonstreren van een oplossing in een essentiële omgeving en het samenvoegen daarvan in de operationele omgeving.

Het beschikbare publieke budget voor 2022 is € 13 miljoen. Het aanvraagproces bestaat uit twee fasen:

  • Indienen van een PPS-idee: De deadline is 15 mei 2022.
  • Indienen van een volledig PPS-voorstel: De deadline voor het indienen van een volledig voorstel is 11 september 2022.