Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Projectstimuleringsregeling Interreg VI bekendgemaakt.

Deze nieuwe regeling is bedoeld als stimulans voor de totstandkoming van projectvoorstellen die bijdragen aan de doelen van de desbetreffende programma’s en de transities Klimaatadaptatie, Slimme en groene mobiliteit en Circulaire economie. Voor 2022, 2023 en 2024 is € 1.375.000 elk jaar beschikbaar.

De subsidie bedraagt maximaal € 25.000. Aanvragen kunnen van 3 januari tot en met 15 december 2022, van 2 januari tot en met 15 december 2023 en van 2 januari tot en met 13 december 2024 worden ingediend.