De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie MKB-innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2021 bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het stimuleren van duurzame innovaties in het midden- en kleinbedrijf en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen met een vestiging in de provincie Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • Het uitvoeren van een haalbaarheidsproject in voorbereiding op een Research & Development project. Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 20 april tot en met 9 september 2021. Voor haalbaarheidsprojecten is een subsidieplafond van € 2.149.200.
  • Het uitvoeren van een Research & Development samenwerkingsproject dat bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Aanvragen voor Research & Development samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend van 1 juni tot en met 9 september 2021. Voor Research & Development samenwerkingsprojecten is € 5.014.800 beschikbaar.