BZK heeft de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is het aanbod van woonruimten met een ontmoetingsruimte, bestemd voor ouderen, te stimuleren door de bouw van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen, bestemd voor ouderen, te subsidiëren.

Het beschikbare budget is € 20 miljoen voor 2022 en € 18 miljoen voor 2023. Aanvragen kunnen van 10 januari tot en met 30 november 2022 worden ingediend.

De subsidie bedraagt € 2500 per m2 van de te bouwen ontmoetingsruimte tot maximaal:

  • Voor een ontmoetingsruimte in een geclusterde woonvorm van 5 tot 20 woonruimten: € 100.000.
  • Voor een ontmoetingsruimte in een geclusterde woonvorm van 21 tot 50 woonruimten: € 150.000.
  • Voor een ontmoetingsruimte in een geclusterde woonvorm van minimaal 51 woonruimten: € 175.000.