De Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023 gaat van 15 maart 2022 tot en met 26 april 2022 voor de tweede keer open voor het indienen van aanvragen.

Met behulp van de regeling kunnen mbo-instellingen gediplomeerde schoolverlaters tot 27 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding. De nazorg bestaat deels uit persoonlijk en direct contact tussen de gediplomeerde schoolverlater en de instelling.

De regeling wordt voor een tweede keer opengesteld. Voor dit aanvraagtijdvak is er nog € 1,16 miljoen te verdelen.