De nieuwe regeling hoogwaardige mestverwerking heeft als doel om hoogwaardige mestverwerkingscapaciteit en daarmee de productie van hoogwaardige meststoffen (kunstmestvervangers) uit dierlijke meststoffen te stimuleren, zodat het gebruik van conventionele kunstmest kan worden vervangen door het gebruik van hoogwaardig verwerkte dierlijke meststoffen.

Subsidie kan worden aangevraagd door intermediaire ondernemingen. Voorbeelden van intermediaire ondernemingen zijn mestvervoerders of mestverwerkende bedrijven, maar ook andere bedrijven met commerciële interesse in hoogwaardige mestverwerking.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van investeringsprojecten voor de inrichting of de herinrichting van een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie.

De subsidie bedraagt maximaal € 2 miljoen per investeringsproject (en minimaal € 125.000). Aanvragen kunnen van 1 december 2022 tot en met 12 januari 2023 worden ingediend.