Er is een nieuwe openstelling voor de regeling Risico’s dekken voor aardwarmte bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het bevorderen van de winning van aardwarmte in Nederland, door het afdekken van het geologisch risico dat het boren van putten voor de toepassing van aardwarmte niet geslaagd is.

De nieuwe openstelling loopt van 1 december 2021 tot en met 11 maart 2022. Het subsidieplafond voor de subsidie voor een aardwarmteproject bedraagt € 25,5 miljoen. Het subsidieplafond voor de subsidie voor een diep aardwarmteproject bedraagt € 18,7 miljoen.