Er is een wijziging van de Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020-2022 bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het stimuleren van levensduurverlenging of structureel hoogwaardig product- en materiaalhergebruik en duurzame activatie van mensen om de hoeveelheid afval, en daarmee de CO2-uitstoot, te reduceren, door de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra te stimuleren.

Ten eerste wordt het subsidieplafond verhoogd naar € 1,9 miljoen. Ook is de aanvraagperiode verschoven naar een latere periode in het kalenderjaar. Aanvragen kunnen nu worden ingediend van 1 november tot en met 10 december.