EZK heeft de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is dat een organisator van een evenement subsidie kan aanvragen voor dekking van de kosten voor het organiseren van een evenement dat moet worden geannuleerd als gevolg van een evenementenverbod. Voor de regeling is een budget van € 385 miljoen beschikbaar.

Aanvragen kunnen van 18 juni 2021 tot en met 30 september 2021 worden ingediend. Hierbij geldt echter dat:

  • Een aanvraag voor een evenement dat voor 1 oktober 2021 zou moeten plaatsvinden uiterlijk op 30 juni 2021 worden ingediend.
  • Een aanvraag voor een evenement dat na 30 september 2021 zou moeten plaatsvinden wordt ingediend ten minste drie maanden voor de geplande datum van het evenement.