De provincie Zeeland heeft de Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor hergebruik leegstaande panden voor woonbestemming bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het bevorderen van hergebruik van beeldbepalende of beeldverstorende leegstaande panden, en daarbij helpen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een activiteit die tot doel heeft:

  • Het herbestemmen of verbouwen van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende vervallen gebouwen.
  • Het slopen van beeldverstorende vervallen gebouwen die niet meer zinvol kunnen worden herbestemd of verbouwd, gevolgd door herontwikkeling of een herinvulling van de vrijgekomen ruimte gericht op kwalitatieve verbeteringen.

De subsidie bedraagt maximaal € 200.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart 2021 tot en met 31 mei 2021. Er is een budget van € 1 miljoen beschikbaar.