Er is een wijziging van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 bekendgemaakt. Met de wijziging wordt de beleidsregel opnieuw opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Het doel van de regeling is het beperken van de financiële schade die amateursportorganisaties ervaren als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 en het stimuleren dat verhuurders van sportaccommodaties de huur van amateursportorganisaties kwijtschelden.

Concreet wordt met de wijziging een financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor:

  • De financiële schade van amateursportorganisaties die tijdens de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 geconfronteerd zijn met een omzetverlies van minimaal 10% ten opzichte van de periode van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019.
  • De gederfde huurinkomsten van gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders tijdens de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Het plafond is vastgesteld op € 30 miljoen. Aanvragen kunnen van 26 juli 2021 tot en met 19 september 2021 worden ingediend.