De regeling Opschaling supportprogramma’s startups en scale-ups wordt opnieuw opengesteld voor aanvragen.

Het doel van de regeling is het ondersteunen van private partijen die zogenaamde opschalingsprojecten uitvoeren. Het gaat hierbij om projecten die bestaande supportprogramma’s, die een positief effect hebben gehad op het ontstaan of de groei van startups en scale-ups, helpen met opschalen van die supportprogramma’s (uitbreiden, eventueel door samenvoeging van supportprogramma’s) en deze zo beschikbaar te maken voor startups en scale-ups uit zoveel mogelijk regio’s binnen Nederland of zelfs voor heel Nederland.

Aanvragen voor de nieuwe openstelling kunnen van 2 november 2021 tot en met 11 januari 2022 worden ingediend. Voor deze openstelling is een budget van € 7,5 miljoen beschikbaar.