Er zijn twee nieuwe openstellingen bekendgemaakt voor de regeling Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie.

Doel van de regeling is het ondersteunen van innovatieve ondernemers bij het succesvol in de markt zetten van hun bedrijf. De regeling moet voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt nooit bereiken.

Ook wordt het plafond voor de tweede helft van 2021 verhoogd naar € 20 miljoen.

Deze onderdelen worden nu opengesteld in de periode van 1 juli 2021 tot en met 28 september 2021.