Met deze wijziging wordt voor een groot deel van de gemeenten de minimale projectomvang verlaagd naar 200 woningen. Met deze verlaging wordt tegemoetgekomen aan een breed gedragen wens uit de Tweede Kamer die middels een motie had opgeroepen tot een verlaging van de minimale projectomvang.

Het doel van de regeling is gemeenten beter in staat te stellen om een bijdrage te leveren aan het inlopen van het woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie.

Het aankomende aanvraagtijdvak is geopend van 1 september tot en met 17 september 2021. Het totaal budget bedraagt € 250 miljoen.