Regieorgaan SIA heeft een nieuwe oproep vanuit het KIEM-circulaire economie bekendgemaakt. Voor deze oproep is een budget van € 529.912 beschikbaar.

KIEM‐ce bevordert nieuwe samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, praktijkpartners, hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen. De samenwerkingsverbanden richten zich op het uitvoeren van verkennend onderzoek op het gebied van circulaire economie. Uitkomsten van de projecten zijn bijvoorbeeld nieuwe onderzoeksaanvragen, prototypes, (business)modellen en methoden.

De subsidie bedraagt maximaal € 40.000 per project. Aanvragen kunnen tot en met 20 september 2022 worden ingediend.