De Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s is vanaf 3 januari 2022 wederom geopend voor het indienen van aanvragen. Voor 2022 is er € 22 miljoen beschikbaar voor de regeling.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, teneinde de emissie van CO2 te verminderen.

  • De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N1 bedraagt 10% van de netto catalogusprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto.
  • De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N2 bedraagt 10% van de verkoopprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto.

Op 4 januari 2022 is er voor in totaal € 48.658 subsidie aangevraagd. Er is daarom nog 2022 € 21.951.342 budget over.