Voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen kunnen vanaf 1 mei 2020 er aanvragen worden ingediend. Voor de regeling is voor deze periode tot en met 31 december 2023 een subsidiebudget van € 195,3 miljoen beschikbaar.

De regeling stimuleert de opschaling en de versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en het aansluiten op warmtenetten van die woningen, als het volledig aardgasvrij maken van huurwoningen die al zijn aangesloten op een warmtenet.

RVO schrijft dat er tot en met 1 oktober 2021 inmiddels voor € 67.323.307 aan subsidie verstrekt. Met de openstaande aanvragen wordt een bedrag van € 12.130.421 geclaimd. Het beschikbare budget is € 115.846.272.