Voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen kunnen vanaf 1 mei 2020 aanvragen worden ingediend. Voor de regeling is tot en met 31 december 2023 een budget van € 194,3 miljoen beschikbaar.

RVO schrijft dat er tot en met 1 april 2021 in totaal 122 aanvragen voor de regeling zijn ingediend. Er is inmiddels aan 101 aanvragers voor € 59.925.774 aan subsidie verstrekt en met de openstaande aanvragen wordt een bedrag van € 10.536.973 geclaimd. Het beschikbare budget bedraagt € 123.837.253.

De regeling stimuleert zowel opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en het aansluiten op warmtenetten van die woningen, als het volledig aardgasvrij maken van huurwoningen die al zijn aangesloten op een warmtenet.