Het subsidieplafond voor 2022 voor de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen is vastgesteld op € 14,3 miljoen.

Het doel van deze regeling is het bevorderen van de uitvoering van doorstroomprogramma’s gericht op het verruimen van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Ook is ter verduidelijking toegevoegd aan de regeling dat een subsidieaanvraag gedaan kan worden voor één kalenderjaar leerlingen die een doorstroomprogramma aangeboden krijgt in groep 8 van het primair onderwijs en het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.