projecten die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie.

Het doel van de HVoor bedrijven met duurzame innovaties: de Hernieuwbare Energietransitie, afgekort HER+, ondersteunt diverse innovatieveER+ is om effectiever de energiedoelstellingen te realiseren, door innovatie in hernieuwbare-energie kan bijvoorbeeld de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, of wel de SDE++, meer resultaat bereiken voor minder geld.

De HER+ let op CO2-vermindering en hernieuwbare energieproductie. Er zijn bij deze verbreding categorieën toegevoegd die de energietransitie met innovaties stimuleren, zoals CO2-afvang en -opslag, bepaalde vormen van waterstofproductie en diverse warmteproductie opties. De HER+-projecten moeten leiden tot CO2-vermindering in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen.

Is het een project voor windenergie op zee? Uw project moet dan wel leiden tot CO2-vermindering in 2030 en tot kostenvoordelen groter dan de aangevraagde subsidie. Dit geldt bij de bouw of exploitatie van te bouwen windparken op zee in de territoriale wateren en de exclusieve economische zone van Nederland.

De subsidieregeling staat nog open tot en met 31 maart 2022. Het budget is € 50 miljoen, maar momenteel is er nog ruim € 23 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt een maximum van € 6 miljoen per project.