Provincie Overijssel heeft het subsidieplafond 2021 voor de Subsidieregeling voucherregeling thuiswerkplannen verhoogd naar € 227.000.

Het doel van de regeling is om werkgevers uit Overijssel waar mogelijkheden voor thuiswerken zijn, te bevorderen een thuiswerkplan te maken om werknemers een deel van hun werktijd structureel te laten thuiswerken en tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het laten opstellen van een thuiswerkplan dat door de werkgever wordt uitgevoerd. De subsidie bedraagt een vast bedrag van:

  • € 3000 voor werkgevers met 50 tot en met 99 werknemers.
  • € 3500 voor werkgevers met 100 tot en met 249 werknemers.
  • € 4000 voor werkgevers met 250 of meer werknemers.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2021.