De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming, afgekort RVV Verduurzaming wordt per 1 juli 2021 opnieuw opengesteld. Het subsidiebudget voor de regeling is € 150 miljoen.

Het doel van de regeling is het stimuleren van het verduurzamen van sociale huurwoningen, bijvoorbeeld door woningen aardgasvrij te maken of door de energieprestaties van woningen met minimaal drie stappen te verbeteren.