De Regeling RVV Verduurzaming wordt op 1 oktober 2021 gesloten voor het indienen van aanvragen.

Het doel van de regeling is het bevorderen van het verduurzamen van sociale huurwoningen, bijvoorbeeld door woningen aardgasvrij te maken of door de energieprestaties van woningen met minimaal drie stappen te verbeteren.

Het risico op overschrijding van het budget per 1 januari 2022 is dermate groot dat er nu is besloten dat de regeling voor 2021 sluit op 1 oktober 2021. Als op 1 oktober 2021 niet alle beschikbare middelen zijn aangevraagd, zal de regeling opnieuw per 1 januari 2022 worden opengesteld voor het indienen van aanvragen.