Heeft u ideeën voor bio-based en circulaire oeverbescherming? STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) daagt ondernemers uit om een verticale oeverbescherming te ontwikkelen gemaakt van bij voorkeur 100% bio-based en 100% circulaire materialen.

Daarbij gaat het in ieder geval om:

  • Verticale oeverbescherming (vormvrij).
  • Kering van minimaal 1 meter, met een doorkijk naar ontwikkeling > 6 meter.
  • Alternatief voor oeverbescherming van tropisch en Europees hardhout en/of staal.
  • Een product dat geen toxische of vervuilende materialen afgeeft aan de omgeving bij gebruik en einde levensduur.

Er is een budget beschikbaar van maximaal € 300.000.

  • Voor fase 1 is een budget van € 100.000 beschikbaar. Het maximumbedrag per project is € 20.000.
  • Voor fase 2 is maximaal € 200.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van prototypes. Het maximumbedrag per project is € 100.000.

Offertes voor fase 1 kunnen tot en met 31 januari 2023 worden ingediend.