Gaat u hernieuwbare en duurzame energie vervaardigen? Of CO2-verminderende technieken gebruiken? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, ofwel afgekort SDE++. Met deze regeling worden bedrijven en (non-) profitinstellingen geholpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot.

Duurzaamheid is momenteel heel belangrijk. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten we de CO2-uitstoot verminderen met 55% in 2030. De SDE++ helpt deze doelstellingen behalen. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Met deze regeling wordt zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging gestimuleerd. Zo wordt ervoor gezorgd dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Voor de ronde van 2022 is een budget van € 13 miljard beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 28 juni 2022 tot en met 6 oktober 2022. De verschillende technologieën zijn in groepen ingedeeld op basis van het fasebedrag.

Fasen en openstellingsrondes SDE++ 2022

        Openstellingsronde 2022 Fasegrenzen €/ton CO2 
      Fase 1 28 juni – 11 juli 65
      Fase 2 11 juli – 29 augustus 75
      Fase 3 29 augustus – 12 september 105
      Fase 4 12 september – 26 september 165
      Fase 5 26 september – 6 oktober 300