De Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2020, ofwel de SDE++, is bekendgemaakt.

Het doel van SDE++ is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en CO2-reductie.

In de regeling staan de definitieve correctiebedragen 2020 voor de verschillende categorieën productie-installaties voor hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte, gecombineerde opwekking en CO2-reductie.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidiebedragen voor de verschillende categorieën productie-installaties. De definitieve correctiebedragen worden voor 1 april vastgesteld.