De Tweede Kamer is geïnformeerd over de openstelling 2021 van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie, ofwel SDE++. Ook zijn de basisbedragen SDE++ 2021 aangeboden.

De SDE++ openstelling in 2021 is van 21 september 2021 tot en met 14 oktober 2021. Voor deze openstelling is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er € 200 miljoen beschikbaar is voor de bevordering van hernieuwbare brandstoffen voor transport om toe te werken naar steeds hoogwaardiger inzet van biomassa.

Het gebruik van CO₂ in de glastuinbouw voor extra plantbemesting is al een toegepaste techniek. Die CO₂ kan door de tuinders zelf geproduceerd worden met (gas)gestookte installaties of ingekocht worden bij derden. De ingekochte CO₂ is dan afkomstig van een industriële installatie waar CO₂-afvang plaatsvindt. De ingekochte CO₂ zorgt ervoor dat de tuinder niet zelf de CO₂ hoeft te produceren, waardoor CO₂ wordt gereduceerd. Er is een plan om deze techniek in 2021 open te stellen.