Iedereen kan in 2022 een persoonlijk STAP-subsidiebudget aanvragen voor zelf te kiezen scholingstrajecten. Het STAP-budget is in 2022 gestart als nieuwe regeling voor iedereen die impuls wil geven aan zijn eigen loopbaan en carrièrekansen door scholing. De regeling biedt een ‘leer- en ontwikkelbudget’, dat iedereen naar eigen inzicht kan gebruiken.

Het ontwikkeladvies wordt gegeven door een officiële STAP-loopbaancoach. Het betreft een persoonlijk advies, dat mensen inzicht geeft in hun loonbaankansen, maar ook in andere stappen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De subsidie Ontwikkeladvies STAP vergoedt de kosten van het advies. En als er uit het advies concrete mogelijkheden voortkomen voor ‘arbeidsmarktgerichte scholing’, dan kan de kandidaat die scholing vervolgens inkopen met inzet van zijn reguliere STAP-budget.

Het aanvragen van de subsidie voor Ontwikkeladviezen STAP kan van 1 mei 2022 tot en met 15 december 2022. Er is een totaalbudget beschikbaar van € 10,5 miljoen.