Het steun- en herstelpakket voor banen en economie wordt fors uitgebreid nu de coronamaatregelen verzwaard en verlengd zijn en Nederland in lockdown is. Het kabinet stelt een bedrag van € 7,6 miljard extra beschikbaar. De verruimingen gelden voor de eerste twee kwartalen van 2021.

 • TVL
  • De Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19, ofwel TVL wordt uitgebreid, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun.

   De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten en zo kunnen ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Vanaf het eerste kwartaal van dit jaar gaat het maximale subsidiebedrag omhoog naar € 330.000 voor het mkb en € 400.000 voor het niet-mkb.

   Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van € 750 naar € 1500.

 • Voorraadvergoeding detailhandel
  • Het kabinet verhoogd en verlengt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. De subsidie is in het eerste kwartaal van 2021 neergekomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL, tot maximaal € 200.000.
 • Startersregeling
  • Ook wordt er een regeling gevoerd voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld.

   Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal € 35.000. Voor de corona-overbruggingskredieten is in totaal € 70 miljoen beschikbaar.

 • NOW en Tozo
  • De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.
 • Evenementen
  • Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.
 • Belastingmaatregelen
  • Het kabinet neemt ook diverse belastingmaatregelen. Zo verlengt het de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021.

   Ook onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden.