Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021 bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het verstrekken van financiële bijdragen aan bedrijven ter stimulering van een blijvende modal shift. Er is voor 2021 een budget beschikbaar van € 1,5 miljoen voor modal shift van weg naar water, en van € 1 miljoen voor modal shift van weg naar spoor. Aanvragen kunnen van 1 april tot en met 1 september 2021 worden ingediend.

De regeling richt zich met name op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost (de hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen tussen de haven van Rotterdam naar Duitsland via regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo). Ook kunnen er activiteiten in aanmerkingen komen die inzetten op de verplaatsing van weg naar spoor in overige delen van Nederland.