De Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen heeft de subsidiehoogte voor 2022 in het kader van de Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling vastgesteld op 50% van de opleidingskosten.

Doel van de regeling is:

  • Het vergroten van de vakbekwaamheid van werknemers.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van werknemers in hun huidige of toekomstige functie binnen of buiten de bedrijfstak.
  • Werkgevers stimuleren om hun werknemers te scholen.

De subsidiehoogte blijft daarmee op hetzelfde niveau als in 2021.

Voor de opleidingen, trainingen of cursussen geldt voor de totale cursusduur een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 2500 van de cursuskosten als het diploma is behaald of kan worden aangetoond dat de volledige cursus met goed gevolg is afgesloten. Als de opleiding, training of cursus meerdere jaren omvat geldt een maximale vergoeding van € 2500 over de gehele cursusduur.