De provincie Overijssel heeft een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel.

Het betreft een openstelling van de Regeling niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof. De openstelling loopt van 6 september tot en met 5 november 2021. Het subsidieplafond voor de periode is € 4 miljoen.

Op basis van de openstelling kunnen landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen en gemeenten subsidie aanvragen voor natuurherstelmaatregelen die bijdragen aan het beter bestand maken van het leefgebied in de Natura 2000 gebieden tegen stikstofdepositie.