Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de Stimuleringsregeling geef groen en water de ruimte bekendgemaakt.

In aanmerking komen inwoners van het werkgebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht die in een stedelijk gebied wonen. De subsidie wordt verstrekt voor maatregelen die ervoor zorgen dat in een buurt of een tuin meer water opgevangen wordt. Ook organisaties die geen doel hebben om winst te maken komen in aanmerking.

Het doel van de regeling is het ondersteunen van initiatieven die woonwijken klimaatbestendig maken. Voorbeelden zijn een groendak, polderdak, daktuin, een regenton, terrassen en paden waar regenwater doorheen kan, tegels vervangen voor groen en een ontwerp voor een tuin die klimaatbestendig wordt ingericht.

Voor 2021 is een budget van € 125.000 beschikbaar. Voor 2022 gaat het om € 150.000 en voor de jaren 2023 tot en met 2027 is jaarlijks € 250.000 beschikbaar. De subsidie voor inwoners bedraagt per huisadres maximaal € 1100. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.