De subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel is bekendgemaakt. Het doel van de regeling is het verstrekken van subsidie voor activiteiten van detailhandelaren in verband met het tijdelijk vuurwerkverbod vanwege corona. Er is een totaalbudget van € 9,4 miljoen.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten detailhandelaren ingeschreven staan bij de KvK, één of meerdere verkooplocaties in Nederland hebben en in 2019 eindejaarsvuurwerk verkocht hebben.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die zijn ondernomen voor de voorbereiding van de eindejaarsverkoop 2020 en ook voor de annulering van de eindejaarsverkoop 2020. De subsidie bedraagt € 3500 vermeerderd met 6% van de omzet van de eindejaarsverkoop 2019.

Aanvragen kunnen van 21 mei 2021 tot en met 21 juni 2021 worden ingediend.