De Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s is 15 maart 2021 geopend voor het indienen van aanvragen. Voor 2021 is een budget van € 22 miljoen te verdelen.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, om de emissie van CO2 te verminderen.

  • De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N1 bedraagt 10% van de netto catalogusprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto.
  • De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N2 bedraagt 10% van de verkoopprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto.

De stand van zaken per 1 december 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: Beschikbaar:
€ 22.000.000 € 13.598.427,30 € 8.401.572,70