De Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s is van 3 januari 2022 opnieuw geopend voor het indienen van aanvragen. Voor 2022 is er wederom € 22 miljoen beschikbaar voor de regeling.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, teneinde de emissie van CO2 te verminderen.

Op 12 januari 2022 is er in totaal € 737.395 subsidie aangevraagd. Er is daarmee voor 2022 nog € 21.262.605 budget beschikbaar.