De Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s is vanaf 15 maart 2021 geopend voor het indienen van aanvragen.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, om de emissie van CO2 te verminderen.

Voor 2021 is een budget van € 22 miljoen te verdelen. Op 27 april 2021 bleek dat er voor in totaal € 3.597.991,51 subsidie was aangevraagd. Er is voor 2021 nog € 18.402.008,49 budget over.

  • De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N1 bedraagt 10% van de netto catalogusprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto.
  • De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N2 bedraagt 10% van de verkoopprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021.