De Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s is op 15 maart 2021 geopend voor het indienen van aanvragen.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, teneinde de emissie van CO2 te verminderen.

De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N1 bedraagt 10% van de netto catalogusprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto. De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N2 bedraagt 10% van de verkoopprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto.

Voor 2021 is een budget van € 22 miljoen te verdelen. Aan het eind van de dag bleek dat ervoor in totaal € 985.980,12 subsidie was aangevraagd. Er is daarmee voor 2021 nog € 21.014.019,88 budget over.