De Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s is op 15 maart 2021 geopend voor het indienen van aanvragen.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, om de emissie van CO2 te verminderen.

De stand van zaken op 20 oktober is als volgt:

Budget: In behandeling – aangevraagd: Beschikbaar:
€ 22.000.000 € 10.739.237,77 € 11.260.762,23
  • De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N1 bedraagt 10% van de netto catalogusprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto.
  • De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N2 bedraagt 10% van de verkoopprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto.